Etsimme markkinointiviestinnän ammattilaista (freelancer)

Markkinointiviestinnän ammattilaisen tehtävänä on toimittaa sisältöjä verkkosivuillemme ja sosiaaliseen mediaan. Lisäksi hän laatii esitteitä ja markkinointikirjeitä. Tehtävä sopii freelancerille tai yrittäjälle. Arvioitu työmäärä on noin 20-40 tuntia kuukaudessa.

Tehtävä edellyttää seuraavia taitoja:
- napakka ja jäsennelty, kohderyhmän huomioiva kirjallinen ilmaisu
- visuaalinen näkemys ja kuvankäsittelyn perustaidot
- kyky tuottaa hyvää tekstiä suomeksi ja englanniksi
- kiinnostus Akukonia ja sen toimialoja kohtaan.

Eduksi katsomme:
- hakukoneoptimoidun verkkojulkaisemisen perustaidot: avainsanat, title- ja metatiedot jne.
- Akukonin substanssiin liittyvä ymmärrys, joka voi olla hankittu työtehtävien tai harrastusten kautta
- printtimediaan liittyvä ymmärrys/kokemus – tehtävä itsessään ei edellytä taitto-ohjelmien käyttötaitoa

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ari Lepoluoto. Yhteydenotot sähköpostitse 31.10. mennessä.

Akukon

Yritys

Olemme akustiikan, meluntorjunnan ja audiovisuaalisen esittämisen sekä av-tuotannon ykkösasiantuntija Suomessa. Toimimme itsenäisenä suunnittelu- ja konsulttitoimistona. Akukonissa työskentelee yli 30 alan huippuasiantuntijaa.

Kahdeksan palvelualuettamme ovat Esitystilat, Rakennus- ja huoneakustiikka, Melu, runkomelu ja tärinä, AV-suunnittelu, Melu- ja tärinäaltistus, Audiolaboratoriot, Kuva- ja äänituotanto sekä Akkreditoidut mittaukset

Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Tallinnassa. Luottoluokituksemme on AAA ja auditoitu laatujärjestelmämme noudattaa ISO 9001 -standardia. Keskeisillä suunnittelualoillamme on myös Rakentamisen Laatu RALA Ry:n myöntämät RALA-pätevyydet. Pääosa mittauspalveluistamme ovat akkreditoituja.

Olemme alusta alkaen olleet itsenäinen konsulttiyritys, jonka omistajat ovat osa henkilöstöämme ja myös aktiivisesti mukana projekteissamme. Henrik Möller ja Tapio Lahti perustivat Akukonin vuonna 1994.

Teemme ihmisille parempaa elinympäristöä suojaamalla heitä ympäristömelulta ja edistämällä niin tilojen turvallisuutta, toimivuutta kuin elämyksellisyyttäkin. Missiomme on ihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä työn tuottavuuden parantaminen hyvän suunnittelun avulla.